O SPOLEČNOSTI FINSS s.r.o.

Firma Finss s.r.o. byla založena v roce 1997. Již v tomto roce získala statut výhradního dovozce vibrační techniky italské firmy Italvibras do České a Slovenské Republiky.

Italská společnost Italvibras se od roku 1959 specializuje pouze na výrobu vibračních motorů pro průmyslové použití. Tato strategická volba umožnila společnosti Italvibras soustředit všechny své lidské zdroje, své návrhářské kapacity a technologické knowhow na vývoj vibračního motoru, čímž dosáhla vynikající kvality a vysoké spolehlivosti.

Vysoká specializace dala prostor k tomu, aby se firma zaměřila na implementaci různých možností aplikací vibračních motorů v praxi a tím efektivněji vycházela vstříc potřebám uživatelů motorů. Pomáhala tak svým zákazníkům při vývoji nových systémů a nabízela jim tím současně potenciál pro jejich další růst.